İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İşte yeni istihdam paketi – Son Dakika Ekonomi Haberleri

[ad_1]

Uzun süredir gündemde olan istihdam paketi TBMM’ye sunuldu. AK Partili vekillerin imzasını taşıyan teklife göre, iş bitiminde kıdem tazminatı ödenmesi gerekmeyen ‘belirli süreli iş sözleşmesi’ modeli 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlar için teşvik edilecek. Kısa çalışma ödeneğinin süresi Temmuz 2021’e kadar uzatılırken, kurumlar vergisinde ise cumhurbaşkanına 5 puanlık indirim yetkisi tanınacak. Teklifle getirilen başlıca düzenlemeler şöyle:

TEŞVİKLER UZATILIYOR

İşten çıkarılan ve işsizlik ödeneği almaya hakkı olan bir çalışan, 90 gün içinde işe girerse ve 12 ay süreyle çalışırsa, işsizlik ödeneğinden yararlandığı süre kadar sigorta primi, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahipleri ve ilave istihdam edilenler için uygulanan ve yıl sonunda bitecek olan teşviklerin uzatılması için yetki alınacak. Buna göre Cumhurbaşkanı her iki teşviki de 2023 yılı sonuna kadar uzatmaya yetkili olacak.

KISA ÇALIŞMA UZUYOR

class=”cf”>

Pandemi sonrası kolaylaştırılarak uygulanan kısa çalışma düzenlemesi de, yıl sonunda bitecekti. Bu uygulama da 2021 yılı Temmuz ayına kadar uzatılabilecek. Bu konuda yetki Cumhurbaşkanında olacak. Kısa çalışma ve ücretsiz izinden ayrılan işletmelere verilen normalleşme desteği için de süre düzenlemesi yapılacak. Buna göre, yıl sonuna kadar uygulanması planlanan normalleşme desteğinin Temmuz 2021’e kadar uzatılması için Cumhurbaşkanına yetki verilecek.

SON İŞYERİNDE İŞE BAŞLAYANA TEŞVİK

2019 yılı başı ile 17 Nisan 2020 tarihleri arasında işten çıkarılanlar, son çalıştıkları işyerine 30 gün içinde başvurursa, fiilen çalıştırılmaları halinde işverene 1324 TL prim desteği verilecek. Kişi işe başlatıldıktan sonra, fesih yasağının sürdüğü dönemle sınırlı olmak üzere ücretsiz izne çıkarılırsa, çalışana bin 177 TL destek ödenecek. İşe başvuran ancak kabul edilmeyen çalışanlara ise, işten çıkarma yasağı sürdüğü müddetçe aylık bin 30 TL destek ödemesi yapılacak. Ayrıca pandemi döneminde ilave çalışan istihdam eden veya 17 Nisan 2020’den sonra ilk kez sigortalı kişileri istihdam eden işletmelere, fesih yasağı süresince geçerli olmak üzere, aylık bin 324 TL’lik prim desteği verilecek.

TEMMUZA KADAR VARLIK BARIŞI

class=”cf”>

Yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 30 Haziran 2021’e kadar Türkiye’ye getirenler varlık barışı kapsamında olacak. Bu kapsamda getirilen varlıklar nedeniyle hiçbir surette vergi incelemesi yapılamayacak. Ayrıca gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak işletmelerin kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye araçları ile taşınmazların kanuni defterlere kaydedilmesi imkanı getirilecek.

Esnaf ahilik sandığı, 2021 yılında uygulanmaya başlanacaktı. Yeni düzenlemeyle, 2024 yılına kadar esnaftan bu kapsamda kesinti yapılmayacak.

VERGİ VE SGK PRİM BORÇLARINDA YAPILANDIRMA ÇALIŞMASI

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis Başkanlığı’na sunulan istihdam paketine komisyonda yapılandırmaya yönelik eklemeler yapılacağını açıkladı. Muş şunları söyledi: “Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili çalışmamız var. Teknik kısımlarını tamamlamaya çalışıyoruz. Tamamladığımızda kanun teklifimizin görüşmeleri sırasında Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunacağız. Daha önce sicil affı sağlanmıştı. Bunu pandemi sürecinde yapmıştık. Bununla alakalı bir çalışmamız şu an söz konusu değil. İşverenlerce 2019 Ocak ile 20 Nisan 2020 tarihleri arasında en düşük sigortalı sayısına ek bir ilave istihdam yapılması durumunda, bu çalışanların SGK prim desteği İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Kısmi zamanlı çalışmanın teşvik edilmesi, yeni istihdam artışını sağlamak amacıyla kısmi zamanlı çalışmayı kabul eden hizmet erbabına gelir vergisi ve damga vergisi istisnası getiriyoruz. Yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet gibi ekonomik, sermaye piyasa araçlarının Türkiye’ye getirilmesinin önünü açıyoruz. Burada herhangi bir vergi talep etmeyeceğiz. Sıfır vergi. Yurtiçinde de döviz, altın, menkul kıymeti bulunanların, bunları resmi defterlere kaydetmesi durumunda yine herhangi bir vergi alınmayacaktır. Bunun süresini de 30 Haziran 2021’e kadar belirlemiş durumdayız. İstedikleri kadar getirebilirler. Bunun transferini Türkiye’ye rahat şekilde gerçekleştirip, herhangi bir vergi, resim ve harca tabii olmadan kayıt altına alabilirler.”

İNTERNETTEN SATIŞA VERGİ MUAFİYETİ

class=”cf”>

Ayrı bir işyeri açmaksızın oturdukları evde imal ettikleri malları internet veya benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar gelir vergisinden muaf olacak. Bu kişilerin hasılatı 220 bin lirayı geçerse muafiyet kapsamından çıkacak. Mal ihracatından elde edilen kazançların yüzde 50’si gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden düşebilecek. Bu indirimden yararlanabilmek için işletmelerin istihdamlarına da bakılacak. Jokeyler ve antrenörlere yapılan ödemelerden yüzde 20 gelir vergisi alınması düzenlemesinin süresi ise uzatılacak.

Ayrıca yüzde 20’den fazlası halka arz edilecek şirketlere 5 yıl boyunca kurumlar vergisinden 2 puan indirim yapılabilecek. Aynı zamanda kurumlar vergisini 5 puan indirme yetkisi de Cumhurbaşkanına verilecek.

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ EN FAZLA İKİ YIL

25 yaş altı ve 50 yaş üstü olan çalışanlara belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilecek. Belirli süreli iş sözleşmesinin toplam süresi iki yılı geçemeyecek. Belirli süreli iş sözleşmesi, sürenin sonunda herhangi bir fesih bildirimine gerek olmaksızın kendiliğinden sona ereceğinden bu tür sözleşmelerde kıdem tazminatı hakkı konusu olmuyor. 25 yaşından küçük olan ve bir işverenin yanında 10 günden az çalışanlar, yüzde 2 oranında iş kazası primi ve yüzde 12.5 oranında Genel Sağlık Sigortası primi ödenerek çalıştırılabilecek. Emeklilik primi ise istenirse çalışan tarafından ödenecek.

[ad_2]

Source link

İlk yorum yapan siz olun

    Bir cevap yazın