Binance' a Avantajlı Olarak Kayıt Ol !

Damga Vergisi Nedir Ve Oranları Nasıl Hesaplanır? Damga Vergisi Oranları (2021)

tarafından
5
Damga Vergisi Nedir Ve Oranları Nasıl Hesaplanır? Damga Vergisi Oranları (2021)class=”cf”>

Damga vergileri, kağıtları ve işlemleri resmileştirmek adına alınan ve devlete aktarılan vergi türlerinden bir tanesidir. Bu tür vergi tüm evrak ve işlemlerden alınmaktadır. Damga vergilerinin alınması sadece bir yolla olmamaktadır. Bu yönde kolaylıklar sağlanarak çeşitli yöntemler ile ödeme sağlanmaktadır. Ödenmemesi durumunda da cezai sorumluluk ortaya çıkmaktadır. Bu bağlam da damga vergilerinin unutulmaması ya da kontrol edilmesi önem arz eden hususlar arasındadır.

 Damga Vergisi Nedir?

 Kişilerce ya da kurumlarca yapılan işlemlerin resmileştirilmesi için kağıtlardan ve e-belgelerden alınan vergiye damga vergisi adı verilmektedir. Eskiden sadece fiziksel olarak kağıtlardan alınan bu vergi teknolojinin ilerlemesi sonucunda artık e-belgelerden de alınmaktadır. Her türlü yapılan sözleşmelerden doğan ve bu bağlamda devlete ödenen vergiler damga vergileridir. Vergi maddi değeri bakımından en düşük vergiler arasında bulunan bu vergi türünün alınması için bazı maddi hususların gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunlar kağıdın imzalanabiliyor olması, belgenin ibraz edilebiliyor olması, imza yerine geçen unsurlar olması ve belli bir hükmü içermesi olarak sayılabilir.

 Devlet mevzuatında ister kağıtta ister e-belgeler de imzası olan her birey vergi mükellefi olarak sayılmıştır. Eğer bir şahıs, bir resmi kurum ile işlem yapıyorsa burada damga vergisinin şahıs ödemektedir. Ülkemizde ki yabancı elçilikler de düzenlenen bu tür belgeler için ödemeyi, belgeyi ibraz eden ya da devir yapanlar hükümlerine girenler ödemektedir.

class=”cf”>

 Damga Vergisi Oranları Nasıl Hesaplanır?

 Bu vergi türünün hesaplanması, senet ya da taahhütname gibi ilgili kağıdın konusuna göre alınabilecek vergiler de farklılık göstermek ile birlikte genel mantık bindelik orandır. Ödeme şeklin de farklılıklara göre belirlenen damga vergisi pul yapıştırma biçimi, makbuz karşılığı, hak olunan istihkaklardan kesim ya da basılı bir damga kondurmak suretlerinden birinin kullanılması ile ödenir. Eğer kağıt, değerli kağıt kapsamına giriyor ise değeri biçilen kağıt olarak vergi tahsili yapılmaktadır. Sürekli işlemden dolayı damga vergisi mükellefleri ilgili vergi dönemleri yirmi altıncı akşamına kadar ödeme yaparlar.

 Damga Vergisi Oranları (2021)

class=”cf”>

 Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımı yapılan yeniden değerleme oranları kapsamın da 2021 yılı için beyannamelerden alınacak damga vergisi ücretleri şu şekilde belirlenmiştir:

 – Yıllık olarak gelir vergisi beyannameleri için 97,20 TL

 – Gümrük idarelerine verilecek olan beyannameler için 129,80 TL

 – Belediye ile il özel idarelerine verilen beyannameler için 47,60 TL

 – Sosyal güvenlik kurumlarına verilmesi gereken sigorta prim bildirgeleri için 47,60 TL

 – Muhtasar ve prim hizmet beyannamelerin de 76,00 TL

class=”cf”>

 – Muhtasar beyannameler için 64,10 TL

 – Diğer tür vergi beyannameleri için 64,10 TL

 – Kurumlarda için belirlenen vergi beyannameleri için 129,80 TL

 – Katma değer vergisi kapsamın da beyannameler için ise 64,10 TL olarak belirlenmiştir.

 Damga vergisinin ödenmemesi durumun da cezai işlem uygulanmaktadır. Bu vergi türünün ödenmemesi durumun da sorumluluk kağıdı ibraz edilen kişilere verilmiştir. Eğer ilgili belge birden fazla kişilerce imza altına alınmış ise sorumluluk belge de imzası olan herkese aittir. Eğer hiç vergi alınmadığı ya da eksik vergi alınan kağıtlar ile karşılaşılırsa burada da vergi ilgili kişilere ödettirilirken ceza da düzenleyen ilgililere verilir.

Canlı BorsaAltın FiyatlarıDöviz Kurları için BigparaSource link

Binance' a Avantajlı Olarak Kayıt Ol !