Binance' a Avantajlı Olarak Kayıt Ol !

Gider Gösterilemeyen Kalemler Nelerdir? Vergiden Düşülemeyen Kalemler Listesi

tarafından
3
Gider Gösterilemeyen Kalemler Nelerdir? Vergiden Düşülemeyen Kalemler Listesiclass=”cf”>

İşletmeler yaptıkları bazı harcama bedellerini vergiden düşürebilirken bazılarını düşüremezler. Resmi kurumlar bazı harcamalar için vergi indirimini uygun görmez. Bu tür harcamaların vergiden düşürülmesi mümkün olmaz.

İşletme Gideri Ne Demek?

İş yerlerinin her çeşit harcamasını kapsayan, stın alınan hizmet ya da malları içeren harcamaların bütününe işletme gideri denir. Kanun karşısında, işletme gideri olarak sayılabilecek harcamalarda giderin amacı göz önünde bulundurulur. Yani bir harcamanın gider olarak sayılması için çeşidi değil amacı önemlidir. İşletmelerin gelişmesine, büyümesine, daha fazla kazanç elde etmesine yönelik yapılan harcamalar işletme gideri olarak sayılabilir.

Hangi harcamaların işletme giderine dahil edildiğini iyi tespit etmek ve harcamaların ayrımını iyi yapmak işletme gideri hesaplamada oldukça önemlidir. Eğer bu hesaplamalar dikkatli bir şekilde yapılmazsa iş yerlerinin gelişmesi ve büyümesi de mümkün olmaz. Çünkü yanlış yapılan hesaplamalar denetlemeler sonucu fark edildiğinde geçmişe dönük vergi indirimlerinin ödemesi talep edilebilir.

Neler İşletme Gideri Olarak Gösterilebilir?

class=”cf”>

İş yerleri harcama giderlerini vergi olarak göstererek vergi indirimden faydalanabilirler. İş yerlerine ait yapılan harcamaların birçoğu işletme gideri olarak gösterilebilir. İşletme gideri hesaplama konusu oldukça titiz ve dikkatli bir şekilde yapılması gereken bir mevzudur. Yanlış hesaplanan işletme giderleri iş yerinin ilerleyen dönemde büyümesini ve çalışmasını etkileyebilir. Bu nedenle işletme giderine neyin dahil edilip neyin edilmeyeceğinin detaylı ve iyi bir şekilde ayırt edilmesi gerekir.

İşletmeler çalışanlara harcanan yemek giderlerini, çalışanlara hazırlanan işyeri üniforma giderlerini işletme gideri olarak gösterebilirler. Ayrıca toplantı ya da yemekli düzenlemelerde yapılan harcamalar da işletme giderine dahil edilebilir. İşletme giderine seyahat masrafları da eklenebilir. İşletme adına düzenlenen iş seyahatleri ve gezilerinin hepsine harcanan yol ve otel masrafları işletme giderine dahil edilir. Şirketin ihtiyacına yönelik yapılan aramalar ve geziler de bu listede yer alır. Şirket araçlarının sigortası, bakımı ve masrafları işletme gideri kalemine dahil edilir. Şirket için yapılan iletişim harcamaları da işletme gideri olarak gösterilebilir. Her türlü telefon ve internet harcamaları bu listede yer alır.

Gider Gösterilemeyen Kalemler Nelerdir?

class=”cf”>

İşletmelerde yapılan bütün harcamalar işletme gideri olarak göstermek için uygun değildir. Mesela; şahsi yemek masrafları, market alışverişleri ve kişisel harcamalar gibi faturalar işletme giderine dahil edilemez. Kişisel ihtiyaçlar için düzenlenen yolculuklar, tatil düzenlemesi ve benzeri seyahatler de işletme gideri kalemine dahil edilemez. İş yerinde kullanılan ancak kişisel hayata ait olan kıyafetler ve eşyalar da gider olarak gösterilemez. Kısacası işletme dışında yapılan fuzuli kişisel ihtiyaçların hiç biri işletme gideri olarak sayılmaz.

class=”cf”>

Vergiden Düşürülemeyen Kalemler Listesi

Vergiden düşürülmesi mümkün olmayan kalemler aşağıda sıralanmıştır:

Şirket sahipleri ya da ortakları tarafından personel için alınan kişisel kıyafetler

İşletmeyle alakası olmayan market alışverişleri

Şirkete ait olmayan yazışma ve mektuplaşma harcamaları

Şirketin olmayan araçlara ait harcamalar

Şirketi kapsamayan seyahat ve geziler

İşletmeye ilişkin ödenen para cezaları

Gecikme faiz ödemeleri

Belgelendirilmeyen harcamalar

Alkollü içecek ve tütün harcamaları

Ödenmeyen sigorta primleri

class=”cf”>

Yönetim kurulu üyelerine ve başkanına ödenen kar payları

Siyasal partilere yapılan bağışlar

Hırsızlık gibi durumlarda oluşan kayıtlar

Yukarıdaki harcamaların hiç biri vergiden düşürülemez. Bu harcamaların bir şekilde vergiden kaçırmak için kullanılması ileride ilgili şirketin çok daha ciddi para cezalarına çarptırılmasına neden olabilir. bu nedenle işletme gider hesaplamalarının muhasebe standartlarına uygun bir şekilde düzenli olarak tutulması ve hesaplanması gerekir. Vergiden kaçırmak ve vergiden kaçınmak iki farklı kavramdır. yukarıdaki durumları gelir olarak açıklayarak vergiden kaçınmak ve ödenecek vergi miktarını azaltmak mümkündür.

Canlı BorsaAltın FiyatlarıDöviz Kurları için BigparaSource link

Binance' a Avantajlı Olarak Kayıt Ol !