Binance' a Avantajlı Olarak Kayıt Ol !

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 4 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

tarafından
7
Kilis 7 Aralık Üniversitesi 4 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak
Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu,   657   sayılı   Devlet   Memurları Kanununun  48.  maddesinde  belirtilen  genel  şartlar  ve  09/11/2018  tarih  ve  30590 sayılı  Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri gereğince öğretim elemanı alacak.Source link

Binance' a Avantajlı Olarak Kayıt Ol !