Binance' a Avantajlı Olarak Kayıt Ol !

Nakit Akışı Nedir Ve Nakit Akışı Tablosu Nasıl Hazırlanır? Nakit Akışı Tablosu Hazırlama Yöntemleri

tarafından
6
Nakit Akışı Nedir Ve Nakit Akışı Tablosu Nasıl Hazırlanır? Nakit Akışı Tablosu Hazırlama Yöntemlericlass=”cf”>

Doğrudan yöntem, gelecekteki nakit akışlarının doğru bir şekilde tahminin edilmesi için faydalı olacak nitelikte ve dolaylı yöntemle elde edilemeyen bilgilerin sağlamasına yardımcı olur.

Nakit Akışı Nedir?

Nakit akışları, nakit ve nakit benzerlerinin işletmeye girişleri ve işletmeden çıkışları hakkında bilgi verir. Vadesiz mevduatın işletmeye girişi ve işletmedeki nakit pozitif (+) nakit akışı, işletmeden çıkış ise, negatif (-) nakit akışını ifade eder.

Nakit Akışı Tablosu Nasıl Hazırlanır?

Nakit Akış Tablosu, döneme ilgili nakit akışlarını gösterir. Finansman ve yatırım faaliyetleri de olmak üzere 3 ayrı sınıfta, yaşanan işletmenin nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen değişimi açıklayan detaylı bir tablodur. Nakit akış tablosu hazırlanırken işletmenin sahip olduğu karşılaştırmalı son hesap dönemine ve bilançoya ait gelir tablosu gerekir. Tablo hazırlanırken Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği kapsamında kabul edilen nakit akış tablosu şekline uygun bir tablo ortaya çıkarılır. Nakit akış tablosunda bulunacak bilgiler şunlardır;

Dönem başında elde bulunan mevcut nakit miktarı,

class=”cf”>

Dönem içinde girişi yapılan nakitler,

Dönem içinde çıkışı gerçekleşen nakitler,

Dönem sonunda elde olan mevcut nakit miktarı,

Nakdin artışının ya da azalışı bilgileri ayrıntılı bir şekilde yer alacak şekilde düzenlenmesi gerekir.

Nakit Akışı Neden Önemlidir?

İşletmelerin en önemli hedefi, para kazanarak ve işletmeye kâr getirmektir. Bu nedenle nakit, bir işletme için olmazsa olmazlardandır. Start up firmaların kuruluşu sırasında, iş hacminin genişlemesi aşamasında ve işin operasyon sürecinde bu firmaların büyük oranda nakde ihtiyacı vardır. Bu da, küçük ve orta ölçekli pek çok işletme için nakit yönetimi aşamasında çeşitli sorunlar ortaya çıkabilir.

Yanlış yürütülen nakit akış analizi, markayı ve şirketin günlük operasyon yönetimini olumsuz yönde etkileyebilir. İşletmeye doğru ve etkin bir nakit akışı sağlamak, operasyon sürecinde kullanılan çeşitli kaynakların da doğru ve etkili bir şekilde yönetilmesini sağlar. Nakit akışını doğru analiz ederek ve gerektiği zaman aksiyon alabilen işletmeler, rakiplerinden daha avantajlı bir konuma gelir.

Nakit Akışı Tablosu Hazırlama Yöntemleri

class=”cf”>

Nakit akışları, doğrudan yöntem ya da dolaylı yöntem olmak üzere iki farklı şekilde raporlanabilir. Bunlar ise,

Brüt (Doğrudan) / Gross (Direct) Yöntem: Direkt yöntem, gelir gider yöntemi ya da dolaysız yöntem de denir. Brüt nakit girişleri, brüt nakit çıkışları ise giderler sınıflamasıyla gösterilir. Bu yöntemde gayrisafi nakit tahsilatlar ve gelirler, gayrisafi nakit ödemeler olmak üzere gruplar halinde açıklanır.

Net (Dolaylı) / Net (Indirect) Yöntem: Endirekt Yöntem yani kar ve zarar hesaplama yöntemidir.

class=”cf”>

Bu yöntem sayesinde dönem karı ya da zararı, firmanın esas alan faaliyetlerden kaynaklanan geçmiş ya da gelecek nakit giriş ve çıkışları ile ilgili yaşanmış olan tüm ertelemeler, nakit akışı ortaya çıkarmayan işlemler ile tahakkukların ve yatırım veya finansman faaliyetlerinden nakit akışları ile ilgili gelir veya gider kalemlerinde yaşanan değişikliklere göre düzeltilir.

Aynı zamanda nakit akış tablosu, gelir tablosundan yararlanılarak hazırlanır. Dönem karı ve zararı esas alınarak amortismanlar ve tahakkuklar gibi elde edilen nakdi gelirler bu kardan düşülerek hesaplanır, gayri nakdi giderler de daha sonra bu hesaba eklenir. Bu sayede nakit akış tablosu hazırlanmış olur. Bu tablo sayesinde işletmeler, nakit akışını kolaylıkla kontrol etme şansı elde edebilirler.

Canlı BorsaAltın FiyatlarıDöviz Kurları için BigparaSource link

Binance' a Avantajlı Olarak Kayıt Ol !