Binance' a Avantajlı Olarak Kayıt Ol !

Torba kanunun Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından Bağ-Kur’lular için yapılandırma ve dondurma hakkı da hayata geçti.

tarafından
16
Torba kanunun Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından Bağ-Kur’lular için yapılandırma ve dondurma hakkı da hayata geçti.Torba kanunun Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından Bağ-Kur’lular için yapılandırma ve dondurma hakkı da hayata geçti. Peki Bağ-Kur borcu yapılandırmadan kimler yararlanabilir? Bağ-Kur borçları siliniyor mu?

Torba kanunun Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından vergi, SGK, KYK gibi birçok borçlara yapılandırma geldi.Koronavirüs döneminde prim borcunu ödeyemeyen Bağ-Kur’lular için, Bağ-Kur borçlarını sildirme hakkı doğdu. 

Buna göre, vatandaşların, 31 Ekim 2020 tarihinden bu yana olan Bağ-Kur borçlarını dondurma hakları olacak. Bu durum itibari ile SGK’ya Bağ-Kur borcu olan vatandaşların, ödemedikleri döneme ait borçları silinecek. Bağ-kur borçları silinen vatandaşların, daha sonra 1 Kasım Bağ-Kur’lulukları yeniden başlatılacak.  Bağ-Kur prim borçları silindikten sonra emeklilik sürelerine dahil edilmeyecek. Fakat bu durumun ilerde değiştirilerek emeklilik süresinin de eklenmesi mümkün olacak.

BAĞ-KUR BORÇ SİLDİRMEDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Torba Kanun’da yer alan Bağ-Kur prim borçları sildirmeden,eski ve yeni kanuna göre BağKur’lu ve 4/b’li olan bütün kişiler Bağ- Kur borç sildirme işleminden faydalanabilecek. Mülga 1479 ve mülga 2926 sayılı Kanunlara göre sigortalı olarak tescilleri yapılanlar, tevkifata istinaden geriye dönük mülga 2926 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılanlar, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar (Köy ve mahalle muhtarları ile isteğe bağlı sigortalılar hariç).

BAĞ-KUR YAPILANDIRMASINDAN YARARLANACAK OLAN KİŞİLER;

-Önceden Bağ-Kur prim borçlarını diğer kanunlara göre yapılandırdıkları halde (yapılandırma borcunun tamamını ödeyenler hariç) yapılandırmasının iptal edilmesi için yazılı talepte bulunanlar ya da yapılandırması bozulanlar

-Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçları doğal afet, sel, yangın, deprem gibi nedenlerle ertelenmiş sigortalılardan yazılı istekte bulunanlar.

-Prim borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesi kapsamında taksitlendiren ve tecil ettirenlerden.

-Tecil ve taksitlendirmesi bozulanlar veya tecil ve taksitlendirmesini iptal etmek için yazılı olarak talepte bulunanlar düzenlemeden yararlanabilecek.

BAĞ-KUR BORÇ YAPILANDIRMA HESAPLAMASI

SGK’ya borcunu sildiren Bağ-Kur’lular dondurma işleminin ardından Kasım 2020 sonrasında (cari aylar için) 5 puanlık indirimden yararlanmaya başlayacaklar. Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcu olmayan Bağ-Kur’lu vatandaşlar düşük prim ödüyor. Bunun nedeni ise her ay 5 puanlık bir indirim almaları. Peki borcu olan Bağ-Kurlu nasıl düşük prim öder? Eğer bir Bağ-Kur’lunun Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcu var ise ve borcunu dondurmuş ise indirim almaya Kasım ayı itibari ile başlayacaktır. Bağ-Kur’luların prim borçlarını her ay düzenli ve sorunsuz ödemeleri halinde ise bu indirim devam edecektir.
Prim borçlarını düzenli ödemeleri halinde her ay bu indirimden faydalanabilecekler.

OCAK  2021’E KADAR SGK’YA PRİM BORCU BULUNAN KİŞİLERİN DONDURMA İŞLEMLERİ SGK TARAFINDAN OTOMOTİK OLARAK YAPILACAK

Bağ-Kur’lulardan 31.10.2020 itibarıyla prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, 31.01.2021 tarihine kadar ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları halinde, 31.01.2021’e kadar ödenen primler de dikkate alınmak suretiyle, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılıkları durdurulacak.
Dolayısıyla Ocak 2021’e kadar SGK’ya prim borcu bulunan kişilerin dondurma işlemleri SGK tarafından otomatik olarak yapılacak. Bu durumdaki kişilerin SGK’ya borçları silinecek, Bağ-Kur’lu süreleri de dondurulacak.

BAĞ- KUR BORCU SİLDİRME BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

SGK sildirme işlemi için vatandaşların yıl sonuna kadar (31 Ocak 2020) SGK’ya mutlaka başvuru yapması gerekmektedir.E-devlet üzerinden de dondurma talepleri gerçekleştirilebilecek.

BAĞ-KUR BORCU OLANLAR DİKKAT!

Bağ-Kur borcu bulunan dönemlere ilişkin dondurma işlemi yapan kişilerin Bağ-Kur kapsamında sigortalı olmasını gerektiren durumun devam etmesi halinde, örneğin şirket ortaklığının ya da kendi nam ve hesabının devam ediyor olması durumunda Bağ-Kur’lulukları 1 Kasım 2020 tarihi itibarıyla yeniden başlatılacak.

Dolayısıyla dondurma işlemi yapılan kişilerin Bağ-Kur’lulukları sürecekse prim ödemeye devam etmeleri gerekiyor.Source link

Binance' a Avantajlı Olarak Kayıt Ol !